Δωρεάν μεταφορικά άνω των 40€!

Παράδοση μέσα σε 24 ώρες

Δωρεάν Μεταφορικά για αγορές άνω των 40€!

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΓΕΝΙΚΑ

Οι περιεχόμενοι στο παρόν όροι ρυθμίζουν τη χρήση του e-shop eshop.xalkiadakis.gr (εφεξής το «e-shop») της εταιρείας «Χαλκιαδάκης ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»).

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει SSL πρωτόκολλο με RSA (4096 Bits)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία (Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679) και έχει λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για  τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την  αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαρκής προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

Ο χρήστης του e-shop συγκατατίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οικειοθελώς παρέχει στο πλαίσιο συμμετοχής του και αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι: Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται με τη συμπλήρωση και υποβολή της παραγγελίας του είναι τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση χρέωσης και διεύθυνση αποστολής, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), προϊόντα που έχει αγοράσει, συχνότητα παραγγελιών, συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες, αριθμός και ύψος συναλλαγών. 

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί το e-shop και δεν διαγράφονται.

Η εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μέλους τα προσωπικά του δεδομένα, προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα της.

Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται ή διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο σε όσους έχει ανατεθεί από την Εταιρεία και για λογαριασμό της η επεξεργασία δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς και εφόσον οι τελευταίοι έχουν προηγουμένως διασφαλίσει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και έχουν δεσμευτεί για την τήρηση των όρων εμπιστευτικότητας και της πολιτικής
απορρήτου.   

Ο χρήστης του e-shop δικαιούται να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ή να διορθώσει ή να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του κατόπιν ειδοποίησης προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων  της εταιρείας ταχυδρομικά στην Χαλκιαδάκης Α.Ε. στη διεύθυνση 1ο χλμ επ. οδού Γαζίου Κρουσώνα ΤΚ 71005 ή ηλεκτρονικά στο dpo@xalkiadakis.gr. 

Για ό,τι δεν ορίζεται ρητά στους παρόντες όρους χρήσης αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα, εφαρμόζεται η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας και οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας (https://www.xalkiadakis.gr) όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Καλάθι
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
0