Δωρεάν μεταφορικά άνω των 40€!

Παράδοση μέσα σε 24 ώρες

Δωρεάν Μεταφορικά για αγορές άνω των 40€!

Όροι Χρήσης Χαλκιαδάκης Α.Ε. eshop.xalkiadakis.gr

Καλώς ήρθατε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα eshop.xalkiadakis.gr

Το eshop.xalkiadakis.gr αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω διαδικτύου της εταιρείας «Χαλκιαδάκης Α. Ε.», με έδρα το 1ο χλμ επ. οδού Γαζίου Κρουσώνα στο Ν. Ηρακλείου, με ΑΦΜ 094113461, ΔOΥ Ηρακλείου και ΑΡ. ΓΕΜΗ : 77088727000.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου eshop.xalkiadakis.gr οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της σελίδας, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι κάτωθι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου.

Για την χρήση του eshop είναι απαραίτητη η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού (log in account), βάσει των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στους όρους και προϋποθέσεις του eshop.xalkiadakis.gr. Διευκρινίζεται ότι αρχικά ακόμα και αν κάποιος δεν έχει προσωπικό λογαριασμό μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά για να δημιουργήσει την παραγγελία του θα του ζητηθεί να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό.

Κατά την έναρξη χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος θα ζητηθεί από τον χρήστη η συμπλήρωση του ταχυδρομικού κώδικα (Τ.Κ.) της περιοχής όπου θα γίνει η παράδοση, προκειμένου να επιβεβαιωθεί αν η διεύθυνση εξυπηρετείται από το eshop της Χαλκιαδάκης Α.Ε. Σε περίπτωση που δεν εξυπηρετείται ο χρήστης θα ενημερωθεί από το σύστημα πριν από τη δημιουργία της παραγγελίας. Τα καταστήματα και οι περιοχές εξυπηρέτησης ορίζονται από την Χαλκιαδάκης Α.Ε. κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ως εκ τούτου ενδέχεται κάποια περιοχή να μην εξυπηρετείται.

Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η Χαλκιαδάκης Α.Ε. σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να προχωρήσει σε ακύρωση της εγγραφής του συγκεκριμένου χρήστη.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου eshop.xalkiadakis.gr συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, κειμένων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, ψηφιακών αρχείων, λογισμικού και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της «Χαλκιαδάκης Α.Ε.» ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την «Χαλκιαδάκης Α.Ε.» και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, η συλλογή και χρήση οποιονδήποτε προϊοντικών καταλόγων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών και γενικότερα του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος, η οποιαδήποτε μεταφόρτωση ή αντιγραφή δεδομένων και πληροφοριών προς τρίτους, η τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Χαλκιαδάκης Α.Ε.», ή του Δικαιούχου. Κατατεθειμένα σήματα και επωνυμίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και προστατεύονται από τις ανωτέρω διατάξεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Χρήση του eshop μπορεί να κάνει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ικανό προς δικαιοπραξία και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Ο χρήστης / πελάτης του eshop.xalkiadakis.gr οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου. Ο χρήστης / πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ανωτέρω ιστότοπο eshop.xalkiadakis.gr από τον επισκέπτη / χρήστη λόγω κακής και αθέμιτης χρήσης των υπηρεσιών, ανάγεται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης του. Σε περίπτωση άσκησης οποιασδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής, απορρέουσας από οποιασδήποτε μορφής παράβασης του χρήστη, κατά του παρόντος ιστότοπου, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον ιστότοπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

 

Περιορισμός ευθύνης

Ο ιστότοπος eshop.xalkiadakis.gr καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της «Χαλκιαδάκης Α.Ε.» για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστότοπου. Η εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη, τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. H παραγγελία ενδέχεται μερικώς να γίνει αποδεκτή και να εκτελεσθεί. Η Εταιρεία ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση εν όλων ή εν μέρει οποιασδήποτε παραγγελίας. Η εταιρεία δεν δεσμεύεται για την άμεση κάλυψη του συνόλου των ποσοτήτων των προϊόντων που είναι σε προσφορά.

Ειδικότερα ζητήματα:

Κατά την επιλογή των προϊόντων δεν προβλέπεται ελάχιστο μέγεθος ανά είδος, είτε ως προς το βάρος, είτε ως προς την ποσότητα είτε ως προς την αξία, ενδέχεται όμως σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων να έχει τεθεί από την «Χαλκιαδάκης Α.Ε.» μέγιστος δυνατός όγκος ανά είδος ή ποσότητα ανά είδος, ο οποίος θα γνωστοποιείται στους χρήστες μέσω του eshop. Ενδέχεται επίσης προϊόντα που πωλούνται μη συσκευασμένα να διατίθενται είτε ανά τεμάχιο είτε ανά συγκεκριμένη, κατά τη συνήθη πρακτική, ποσότητα, στις περιπτώσεις αυτές ο χρήστης θα ενημερώνεται μέσω του e-shop και θα μπορεί να προβαίνει σε αγορά είτε μονάδας είτε συγκεκριμένης ποσότητας είτε πολλαπλάσιας αυτών. Για να γίνει αποδεκτή η παραγγελία θα πρέπει να τηρούνται τα όρια που έχουν τεθεί από την «Χαλκιαδάκης Α.Ε.».

Με δεδομένο ότι κάποια προϊόντα διατίθενται με βάση το βάρος τους και ότι το τελικό βάρος μπορεί να παρεκκλίνει της ποσότητας που έχει παραγγελθεί κατά ποσοστό 10% περίπου, ο χρήστης αποδέχεται την απόκλιση αυτή καθώς βάσει της συνήθους πρακτικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας θεωρείται εύλογη. Ως εκ τούτου η τελική τιμή χρέωσης των προϊόντων αυτών θα είναι με βάση το τελικό βάρος τους κατά το χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας.

Για να γίνει αποδεκτή και να εκτελεστεί μία παραγγελία θα πρέπει η ελάχιστη εκτιμώμενη συνολική αξία των επιλεχθέντων προϊόντων να είναι αξίας τουλάχιστον 40€.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα εμφανίζεται η συνολικά εκτιμώμενη αξία της παραγγελίας. Το ποσό αυτό δεν είναι τελικό και ο χρήστης το αποδέχεται σε περίπτωση που έχει προβεί σε παραγγελία προϊόντων τα οποία κατά τα ανωτέρω είτε διατίθενται με την τιμή ημέρας εκτέλεσης της παραγγελίας είτε αφορά προϊόντα που ζυγίζονται και το βάρος μπορεί να ποικίλει.

Το site  παρέχει τη δυνατότητα ασφαλών συναλλαγών.

Σε περίπτωση online πληρωμής αρχικά θα δεσμεύεται το εκτιμώμενο ποσό κόστους της παραγγελίας προσαυξημένο κατά 5% για την κάλυψη των διαφορών που μπορεί να προκύψουν από τα προϊόντα μεταβλητού βάρους, από αντικαταστάσεις προϊόντων και θα περιλαμβάνει και το κόστος των σακουλών μεταφοράς των προϊόντων.

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο χρήστης θα λαμβάνει στο e-mail που έχει δηλώσει ενημερωτικό μήνυμα με τα στοιχεία της παραγγελίας του και τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει.

Ο χρήστης οφείλει κατά την παραλαβή της παραγγελίας του να ελέγξει αν έχει παραλάβει όλα τα είδη που υπήρχαν στην παραγγελία. Σε περίπτωση που κάποια από τα είδη που του παραδόθηκαν δεν έχουν παραγγελθεί από τον ίδιο, τότε αυτός οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία και να ζητήσει την επιστροφή των συγκεκριμένων ειδών.

Ο χρήστης πριν την τελική υποβολή της παραγγελίας του οφείλει να δηλώνει τον αριθμό των διατακτικών σίτισης που έχει στα χέρια του και την αξία αυτών. Διευκρινίζεται ότι η αξία των διατακτικών δεν θα αφαιρείται από το συνολικά εκτιμώμενο κόστος, αλλά από το τελικό ποσό καταβολής. Οι διατακτικές σίτισης πρέπει να παραδίδονται στον εκπρόσωπο της Χαλκιαδάκης Α.Ε. κατά την παράδοση των προϊόντων.

Η Χαλκιαδάκης Α.Ε. στο πλαίσιο της δικής της ευθύνης τηρεί πιστά τις προδιαγραφές σωστής αποθήκευσης, συντήρησης και μεταφοράς των προϊόντων μέχρι των τελικό αποδέκτη. Η Χαλκιαδάκης Α.Ε. έχει λάβει απαραίτητες εγγυήσεις από τους προμηθευτές της, οι οποίοι φέρουν και το βάρος ευθύνης έναντι του τελικού καταναλωτή.

Η συλλογή προϊόντων που θα βρει κάποιος στο ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να διαφοροποιείτεαι από την συλλογή των προϊόντων στα φυσικά καταστήματα της Χαλκιαδάκης Α.Ε. Η επιλογή των προϊόντων και κατηγοριών προϊόντων στο e-shop οφείλεται στην εμπορική πολιτική της εταιρείας.

Σύνδεσμοι (links) στο eshop.xalkiadakis.gr : Οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, παραπέμπουν και σε άλλους ιστότοπους υπό μορφή συνδέσμων (links) και η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί χρησιμοποιούν, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο χρήστης / πελάτης των συνδεδεμένων ιστότοπων ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών τους.

Γνωστοποίηση Αλλαγών: Το eshop.xalkiadakis.gr διατηρεί το δικαίωμα οποιασδήποτε αλλαγής στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τις πολιτικές και τους Όρους Χρήσης, οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο και χωρίς καμία έγγραφη προειδοποίηση στα μέλη της, παρά μόνο με αναγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του ιστότοπου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@xalkiadakis.gr προκειμένου να προχωρήσουμε στην άμεση αντιμετώπισή τους.

** ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η σήμανση σχετικά με τα στοιχεία των προϊόντων βασίζεται αποκλειστικά στην ετικέτα του προϊόντος. Η Χαλκιαδάκης Α.Ε. προσπαθεί να λαμβάνει αξιόπιστα στοιχεία από τους προμηθευτές της και να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στον ιστότοπο της. Η Χαλκιαδάκης Α.Ε> δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή την ορθότητά τους και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του προμηθευτή. Ενδέχεται να προκύπτουν ορισμένες διαφορές μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στον ιστότοπο και των στοιχείων που αναφέρονται στις ετικέτες προϊόντων, για τεχνικούς λόγους. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον ιστότοπο δεν αντικαθιστούν τα στοιχεία στις ετικέτες των προϊόντων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης, υπερισχύουν οι πληροφορίες στις ετικέτες των προϊόντων. οι καταναλωτές πρέπει να ελέγχουν, πριν από την αγορά και τουλάχιστον πριν από την κατανάλωση του προϊόντος, τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες του. Ο καταναλωτής παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα προσφυγής εναντίον της Χαλκιαδάκης Α.Ε. σε περίπτωση ασυμφωνίας.

«Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage»

Xtra Card: Τα προϊόντα με το σήμα  της xtra card έχουν χαρακτηριστεί από την εταιρεία Χαλκιαδάκης Α.Ε. ως κρητικά προϊόντα στο πλαίσιο του πρόγραμματος πιστότητας της εταιρείας και συμμετέχουν στην ποντοδοσία με βάση τους εκάστοτε κανόνες και όρους χρήσης που ισχύουν.

Καλάθι
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
0